Dowper Perkloretilen Solvent 330 Kg

Dowper Perkloretilen Solvent 330 Kg

0,00₺
Ürün Kodu: DRY-01
Stock Instock

Overview

DOWPER (Perkloretilen) Solvent / Tetrakloretilen / PCE / C2Cl4 / 330 KGGENEL TANIM:Formül: Cl2C=CCl2CAS Numarası:127-18-4Diğer isimleri: PCE, Perc, Ethylene TetrachlorideTanım: Temiz,renksiz...

DOWPER (Perkloretilen) Solvent / Tetrakloretilen / PCE / C2Cl4 / 330 KG

GENEL TANIM:
Formül: Cl2C=CCl2
CAS Numarası:127-18-4
Diğer isimleri: PCE, Perc, Ethylene Tetrachloride
Tanım: Temiz,renksiz,yanıcı değil,ethere benzer kokusu olan
uçucu sıvı. Genel kimyasal stabilizatörlerin varlığında stabildir ve
kolaylıkla geri dönüştürülebilir .
Moleküler ağırlığı: 165.8
Yoğunluk: 1.619 gm/cc
Yanma noktası: Yok


SOLVENT NEDİR:

Endüstriyel alanda faaliyet gösteren hemen hemen her üretim sektöründe yağ giderme, kir ve diğer artıkların temizlenmesi vs gibi işlemlerde klorlu solvent kullanılır. 
Klorlü solventlerin belli başlı önde gelenleri sırasıyla Perkloretien, Trikloretilen ve Metilenklorid olarak sınıflandırılır.
Bunların arasında moleküler ağırlığı ve yoğunluğu en yüksek olmasının yanısıra uçuculuğu en düşük olan perkloretilen, özellikle yüzey temizleme proseslerinde sık tercih edilir.


PERKLORETİLEN SEKTÖRLER ARASI DAĞILIMI:
• Kuru temizleme ve otellerde (5 Yıldızlı),
• Metal imalatı ve ilgili sektörlerin yüzey temizleme safhalarında,
• Deri işleme tesislerinde,
• Ayakkabı ve taban İmalatında,
• İlaç ve boya kimya sanayiinde, 
• Aerosol ürünlerinin formülasyonunda,
• Kozmetik sanayinde vs..


KURU TEMİZLEMEDE DOWPER SOLVENTİN AVANTAJLARI:
• Stabil (oksidasyon,korozyon olmaz)
• Yanıcı olmaması
• Uzun süre pH dengesini korur
• Asidite olmadan işlemden çıkması
• Yoğunluğun sudan büyük olmasından dolayı yıkama sırasında artan
mekanik karıştırma
• Düşük viskositesi ve düşük yüzey gerilimine sahip olmalarından
dolayı gözeneklere çok iyi bir şekilde girebilme
• Yüksek saflık >99.9%
• Kalıntı ve koku bırakmama
• Mükemmel geri dönüşüm kabiliyeti
• Kumaş ve boyalar için güvenli olması
• Ozon tabakasına zarar vermez


PERKLORETİLEN KULLANIM ALANLARI:
Otomotiv, metal ve döküm sanayinde metal parçaların kaplama veya boya öncesi yağdan, kirden, tozdan arındırılmasında,
Baskıya girecek metal parçaların yapıştırıcı sürülmeden önceki yüzey temizliğinde,
Yağ tankları, eşanjörleri, filtreleri ve boru sistemlerinin içinde oluşan tortu ve pisliğin temizliğinde,
Hidrolik ünitelerde ve yakıt sistemlerinde bulunan metal yapılı pislik tutucu filtrelerin temizliğinde,
Boru imalatında kullanılan sac hammaddelerin, üretim öncesinde yağ ve kir gibi artıklarının temizliğinde,
Ağır derecede gres, yağ ve kir artığı bulunan makine parçalarının temizliğinde,
Klima boru hatlarının ve gaz eşanjörlerinin gaz basılmadan önce iç temizliğinde,
Gaz, buhar, hava ve oksijen boru hatlarında yağ ve yağ muadili artıkların temizliğinde,
Artık boya ile kaplanmış olan metal parçaların boya, vernik, lak gibi artıklarının temizlenmesinde,
Rulman, burç, mil ve yataklama elemanlarındaki gres, yağ ve diğer artıkların temizlenmesinde,
Elektrik motorlarının sargıları üzerine atılan vernik ve lak tabakasının temizliğinde,


NEDEN PERKLORETİLEN:
Hafif ölçekli metaller için mükemmel sonuçlar veren bir temizleme sağlar. 
Yüksek buhar sıcaklığı sayesinde erimiş, okside olmuş veya sıkılaşmış yağları ve kirlilikleri temizlemede en etkili bir klorlu solvent türüdür.
Kirli parçalar üzerinde yoğunlaşan solvent buharının geniş hacmi detaylı temizlik için idealdir.
121.1 C yüksek kaynama noktasına sahip olmasından dolayı kurumuş gözenekli metal yüzeylerin tamamen ve hızlı bir şekilde temizler. Normalde bu tarz metallerde sıkışan nemin çıkarılması oldukça zordur.
İşçi sağlığına en az zararlı klorlü solvet türüdür, uçuculuğu düşük olup yanıcı ya da patlayıcı değildir.
Stabilizatörlüğü yüksektir. Asitleşme, oksidasyon ve korozlanma gibi istenmeyen yan etkiler oluşturmaz.
Uzun süre pH seviyesini dengede tutarak temizleme gücünü ve dayanıklılığını korur.
Mükemmel geri dönüşüm kabiliyetiyle temizlenen ürün üzerinde istenmeyen kalıntı ve koku bırakmaz.
99.9% yüksek saflık oranı sayesinde hassas parça ve boyalar üzerinde güvenlidir, 
Düşük sıcaklık seviyelerinde kullanılabilmesinin yanı sıra hızlı ve leke bırakmadan kurutulabilir. 
Çevreye duyarlı olmasının yanı sıra ozon tabakasına zarar vermez.


PERKLORETİLEN UYGULAMA TEKNİKLERİ:
Metal Yağ Giderme İşlem Safhaları
1.SAFHA (YIKAMA): Daldırma, Püskürtme ve ek olarak Ultra sound(ses
dalgaları)→Solvent tankına
2.SAFHA(SOLVENT BUHARI İLE YAĞ ALMA): Bu yolla kompleks
şekillerdeki metal parçaların en uç noktalarına solventin nüfuz etmesi
sağlanır.
3.SAFHA(SICAK HAVA İLE KURUTMA):Sıcak hava
sirkülasyonu→Soğutma işlemi→Su seperatörü→Solvent tankı
Metal yüzeylere temas ederek kondense olan su solvent tankına geri
gönderilir.


METALLERDE YÜZEY TEMİZLEME PROSESLERİNİN AVANTAJLARI:
Yüzey her türlü yağ, pas ve kirden temizlenmiştir.
Yapılan kaplama sayesinde yüzeyde pürüzlülük oluşmuş, yüzey alanı arttırılmış ve boyanın iyi bir şekilde yapışması için gereken şartlar sağlanmıştır.
Boya filminde çeşitli nedenlerle oluşabilecek küçük çizilme ve bozulmalar sonucu bu zayıf noktadan başlayan, boya altında devam edebilecek paslanma büyük ölçüde yavaşlayacaktır.
Metal daha rahat şekillenmeye uygun hale gelmiştir.
Vaks ve pas önleyici yağlarla korozyon direnci artmıştır.
Hareketli parçalar için koruma direnci ve kaydırıcılık artmıştır.
Metal ile kaplama arasında ısısal genleşmeden dolayı oluşan ani değişiklikler minimuma inmiştir


PERKLORETİLEN ENDÜSTRİYEL ALANLARDA KULLANIM ŞEKLİ:
Metal üzerine fırça, bez veya daldırma yöntemiyle direkt olarak uygulanır. Ürün tatbik edilmeden önce metal üzerinde varsa kaba gres ve pas kalıntıları temizlenir.. Kuruduktan 
hemen sonra kaplama yapılır. Daldırma metodunda tankın paslanmaz çelik, demir veya polipropilen olması gerekir. 
Matbaa, ofset sanayinde kauçuk merdane boyasının değişimlerinde kullanılan geç uçucu bir solventtir. Dijital matbaa makinelerinde en çok kullanılan solventtir. Kauçuk merdanelerinin ömrünü uzatır, korur ve güvenli temizlik yapar. Özellikleri: Boya ve merdane temizlenmesinde çok güçlü bir üründür. Metal yüzeylerde oluşan ağır yağlar, kir ve tozlar bu ürün yardımıyla temizlenir. Ürünün metal yüzeylerinde aşındırma veya korozyon etkisi yoktur. Kauçuk merdanelerde şişmeye neden olmaz. Kullanım Şekli: Ürün seyrelttirmez, direkt olarak kullanılır. Silme yöntemiyle uygulanır. Durulama gerektirmez.


SOLVENT KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER 
• Çok fazla miktarda toksik solvente maruz kalınması durumunda deri, göz, ciğerler veya diğer organları tahriş olabilir ve hatta direk zarar görebilir.
• Soluma veya yutulması durumunda hemen ortaya çıkan, mide bulantısı, kusma, baş ağrısı, boğaz yanması, bitkinlik, hızlı veya düzensiz kalp atışı, zor nefes alma gibi semptomlara sebeb olur. Bazı solventle içe çekildiğinde kansere, böbrek veya sinir sistemi bozukluğuna, baygınlığa neden olabilir.
• Gözlere teması durumunda, gözde yanma, yaşlanma, kaşınma veya kızarıklığa sebep olabilir. Gözlerin uzun süre solvent buharına maruz kalması durumunda geçici görme bozukluğu, sürekli kaşıntı veya kalıcı görme bozuklukuğuna neden olabilir.
• Deri ile teması durumunda ise deride kuruma, kabuklanma, yanma, kaşıntı, isilik bigi rahatsızlıklara neden olur. Derinin solvent ile fazla maruz kalması durumunda ise solvent deriden geçerek kana karışabilir ve kalıcı hastalıklara neden olabilir.


PERKLORETİLEN FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞERLERİ:

• Görünüm : Sıvı
• Renk: Renksiz
• Moleküler ağırlığı: 165,85 g mol
• pH : uygulanabilir değil 
• pKa :Veri yok
• Erime donma noktası: - 22C
• Kaynama noktası kaynama aralığı: 121,4 C
• Tutuşma noktası: Alev almayan bir üründür. 
• Buharlaşma aralığı: Veri yok
• Yanabilirlik ( katı gaz): Uygulanabilir değil
• Yanabilirlik: Alev almayan bir üründür.
• Patlayıcı özellikler: Patlayıcı bir madde değildir
• Buhar basıncı: 25C’de 25 hPa
• Buhar yoğunluğu : 5.7
• Göreceli yoğunluk: 20C’de 1.62
• Kütle yoğunluğu: Veri yok
• Çözünürlük: 25C’de 150 mg/l, Su
• Çözünürlük/niteliksel: Organik çözücü, gres yağı 
• Ayrılma katsayısı : Log Pow: 2,53, 20C 
• Otomatik ateşleme ısısı: Veri yok
• Ayrışma ısısı >= 140C
• Akışkanlık 20C’de yakl. 0.9 mPa.s,
• Oksitlenme özellikleri: Uygulanabilir değil


www.starkim.com.tr  -  [email protected]
0 (212) 485 86 20 - 0 (534) 348 70 56

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Whatsapp Whatsapp