Solvent Nedir?

    Endüstriyel alanda faaliyet gösteren hemen hemen her üretim sektöründe yağ giderme, kir ve diğer artıkların temizlenmesi vs gibi işlemlerde klorlu solvent kullanılır.

     Klorlü solventlerin belli başlı önde gelenleri sırasıyla Perkloretien, Trikloretilen ve Metilenklorid olarak sınıflandırılır.

     Bunların arasında moleküler ağırlığı ve yoğunluğu en yüksek olmasının yanısıra uçuculuğu en düşük olan  perkloretilen, özellikle yüzey temizleme proseslerinde sık tercih edilir.  

 

Perkloretilenin Sektörler Arası Dağılımı :

·         Kuru temizleme ve otellerde (5 Yıldızlı),

·         Metal imalatı ve ilgili sektörlerin yüzey temizleme safhalarında,

·         Deri işleme tesislerinde,

·         Ayakkabı ve taban İmalatında,

·         İlaç ve boya kimya sanayiinde,

·         Aerosol ürünlerinin formülasyonunda,

·         Kozmetik sanayinde vs..


Perkloretilenin Kullanım Alanları : 

Otomotiv, metal ve döküm sanayinde metal parçaların kaplama veya boya öncesi yağdan, kirden, tozdan arındırılmasında,

baskıya girecek metal parçaların yapıştırıcı sürülmeden önceki yüzey temizliğinde,

Yağ tankları, eşanjörleri, filtreleri ve boru sistemlerinin içinde oluşan tortu ve pisliğin temizliğinde,

Hidrolik ünitelerde ve yakıt sistemlerinde bulunan metal yapılı pislik tutucu filtrelerin temizliğinde,

Boru imalatında kullanılan sac hammaddelerin, üretim öncesinde yağ ve kir gibi artıklarının temizliğinde,

Ağır derecede gres, yağ ve kir artığı bulunan makine parçalarının temizliğinde,

Klima boru hatlarının ve gaz eşanjörlerinin gaz basılmadan önce iç temizliğinde,

Gaz, buhar, hava ve oksijen boru hatlarında yağ ve yağ muadili artıkların temizliğinde,

Artık boya ile kaplanmış olan metal parçaların boya, vernik, lak gibi artıklarının temizlenmesinde,

Rulman, burç, mil ve yataklama elemanlarındaki gres, yağ ve diğer artıkların temizlenmesinde,

Elektrik motorlarının sargıları üzerine atılan vernik ve lak tabakasının temizliğinde


Neden Perkloretilen : 

Hafif ölçekli metaller için mükemmel sonuçlar veren bir temizleme sağlar. 

Yüksek buhar sıcaklığı sayesinde erimiş, okside olmuş veya sıkılaşmış yağları ve kirlilikleri temizlemede en etkili bir klorlu solvent türüdür.

Kirli parçalar üzerinde yoğunlaşan solvent buharının geniş hacmi detaylı temizlik için idealdir.

121.1 C yüksek kaynama noktasına sahip olmasından dolayı kurumuş gözenekli metal yüzeylerin tamamen ve hızlı bir şekilde temizler. Normalde bu tarz metallerde sıkışan nemin çıkarılması oldukça zordur.

İşçi sağlığına en az zararlı klorlü solvet türüdür, uçuculuğu düşük olup yanıcı ya da patlayıcı değildir.

Stabilizatörlüğü yüksektir. Asitleşme, oksidasyon ve korozlanma gibi istenmeyen yan etkiler oluşturmaz.

Uzun süre pH seviyesini dengede tutarak temizleme gücünü ve dayanıklılığını korur.

Mükemmel geri dönüşüm kabiliyetiyle temizlenen ürün üzerinde istenmeyen kalıntı ve koku bırakmaz.

99.9% yüksek saflık oranı sayesinde hassas parça ve boyalar üzerinde güvenlidir, 

Düşük sıcaklık seviyelerinde kullanılabilmesinin yanı sıra hızlı ve leke bırakmadan kurutulabilir. 

Çevreye duyarlı olmasının yanı sıra ozon tabakasına zarar vermez.


Perkloretilenin Uygulama Teknikleri : 

1.SAFHA (YIKAMA): Daldırma, Püskürtme ve ek olarak Ultra sound (ses dalgaları) → Solvent tankına

2.SAFHA (SOLVENT BUHARI İLE YAĞ ALMA):    Bu yolla kompleks şekillerdeki metal parçaların en uç noktalarına solventin nüfuz etmesi sağlanır.

3.SAFHA(SICAK HAVA İLE KURUTMA):Sıcak hava sirkülasyonu→Soğutma işlemi→Su 

seperatörü→Solvent tankıMetal yüzeylere temas ederek kondense olan su solvent tankına geri gönderilir.

Önemi Uyarı:

       Yasa ile çizilen sınırların belli ppm seviyeleri vardır bunlarıda ANCAK ONAYLI MSDS’LER İLE BELİRLENEBİLİR. Onaylı MSDS’ler yok ise firma sadece kendi MSDS’ini veriyor ise sorun teşkil eder ve bu sınırların yasal değerinde olduğu veya olmadığı sadece güvene dayalıdır ve yasal değildir. 


Metallerde Yüzey Temizleme Proseslerinin Avantajları :

Yüzey  her  türlü  yağ,  pas  ve  kirden  temizlenmiştir.

Yapılan kaplama sayesinde yüzeyde pürüzlülük oluşmuş, yüzey alanı arttırılmış ve boyanın iyi bir şekilde yapışması için gereken şartlar sağlanmıştır.

Boya filminde çeşitli nedenlerle oluşabilecek küçük çizilme ve bozulmalar sonucu bu zayıf noktadan başlayan, boya altında devam edebilecek paslanma büyük ölçüde yavaşlayacaktır.

Metal daha rahat şekillenmeye uygun hale gelmiştir.

Vaks ve pas önleyici yağlarla korozyon direnci artmıştır.

Hareketli parçalar için koruma direnci ve kaydırıcılık artmıştır.

Metal ile kaplama arasında ısısal genleşmeden dolayı oluşan ani değişiklikler minimuma inmiştir


Perkloretilen Kullanım Şekli :

        Metal üzerine fırça, bez veya daldırma yöntemiyle direkt olarak uygulanır. Ürün tatbik edilmeden önce metal üzerinde varsa kaba gres ve pas kalıntıları temizlenir.. Kuruduktan hemen sonra kaplama yapılır. Daldırma metodunda tankın paslanmaz çelik, demir veya polipropilen olması gerekir. 

       Matbaa,   ofset   sanayinde   kauçuk merdane  boyasının değişimlerinde    kullanılan   geç   uçucu   bir solventtir. Dijital matbaa  makinelerinde  en  çok  kullanılan solventtir. Kauçuk merdanelerinin   ömrünü   uzatır,  korur  ve  güvenli temizlik yapar.  Özellikleri:  Boya  ve  merdane temizlenmesinde çok güçlü bir üründür.  Metal yüzeylerde oluşan ağır yağlar, kir ve tozlar    bu    ürün    yardımıyla    temizlenir.    Ürünün    metal yüzeylerinde  aşındırma veya korozyon etkisi yoktur.  Kauçuk merdanelerde  şişmeye  neden  olmaz. Kullanım  Şekli:  Ürün seyrelttirmez,    direkt    olarak   kullanılır.    Silme yöntemiyle uygulanır. Durulama gerektirmez.


Perkloretilenin Fiziksel ve Kimyasal Değerleri: 

Görünüm sıvı

Renk Renksiz

Moleküler ağırlığı 165,85 g mol

pH uygulanabilir değil 

pKa veri yok

Erime donma noktası - 22C

Kaynama noktası kaynama aralığı 121,4 C

Tutuşma noktası alev almayan bir üründür. 

Buharlaşma aralığı veri yok

Yanabilirlik ( katı gaz) uygulanabilir değil

Yanabilirlik alev almayan bir üründür.

Patlayıcı özellikler patlayıcı bir madde değildir

Buhar basıncı 25C’de 25 hPa

Buhar yoğunluğu 5.7

Göreceli yoğunluk 20C’de 1.62

Kütle yoğunluğu veri yok

Çözünürlük 25C’de 150 mg/l, Su

Çözünürlük/niteliksel organik çözücü, gres yağı 

Ayrılma katsayısı log Pow: 2,53, 20C 

Otomatik ateşleme ısısı veri yok

Ayrışma ısısı >= 140C

Akışkanlık 20C’de yakl. 0.9 mPa.s,

Oksitlenme özellikleri uygulanabilir değilWhatsapp Whatsapp